Maatregelen vanwege Corona

Lifeguarding.nl volgt de genomen maatregelen tegen het Corona virus, zoals vastgesteld door het RIVM / regering, RLSS en SLSGB. Dat betekent dat met ingang van 15 februari 20222 alle cursussen weer doorgang kunnen vinden. We houden de maatregelen van de overheid en het RIVM in de gaten en werken conform de regels van de overheid en het RIVM.

Vorige berichten:

De Corona of COVID-19 pandemie heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen.

De veiligheid van iedereen staat voorop. Gelet op de huidige omstandigheden is het voor opleidingsinstituten als Lifeguarding niet mogelijk om Lifeguarding- en/of EHBO praktijksessies te organiseren. 

Lifeguarding.nl volgt de genomen maatregelen tegen het Corona virus, zoals vastgesteld door het RIVM / regering, RLSS en SLSGB. Dat betekent dat alle cursussen waren uitgesteld tot 16 juni. We houden de maatregelen van de overheid en het RIVM in de gaten en zijn weer gestart met de cursussen waarbij wordt gewerkt conform de regels van de overheid en het RIVM.

Renewals

Mede door de genomen maatregelen verlopen momenteel veel certificaten en diploma’s. De meeste organisaties geven uitstel voor het verlengen van het certificaat of diploma en degene voor wie dat geldt worden veelal door die organisatie hierover geïnformeerd. De RLSS en SLS GB informeren ook degene die in aanmerking komen voor uitstel van hun verlenging, met daarbij de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bewijs van het uitstel te krijgen.

SLS GB gaat ervan uit dat de naarmate de crisis afneemt en de controles worden versoepeld, de stranden drukker worden. Als de bewegingsbeperkingen worden verminderd en dit samenvalt met het zomerweer, zal de strandactiviteit exploderen. Om hier klaar voor te zijn worden met onmiddellijke ingang alle Lifeguard, Lifesaver en Surf Coach Safety and Rescue certificaten verlengd om zoveel mogelijk personen in staat te stellen beschikbaar te zijn als gediplomeerd Lifeguard, Lifesaver, of Surf Coach Safety and Rescue. SLS GB informeert degene die in aanmerking komen voor uitstel van hun verlenging, met daarbij de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bewijs van het uitstel te krijgen. Het certificaat of diploma wordt dan voor 12 maanden verlengd vanaf uitgiftedatum. Een bewijs van CPR CPD hoeft niet te worden getoond, maar een voorwaarde voor vernieuwing is uw acceptatie om u te houden aan de nieuwste SLSGB-richtlijnen voor reanimatie, welke zijn te lezen op de site van SLS GB. De volledige details voor de verlengingseisen in 2021 worden later dit jaar vastgesteld.

De RLSS gaat niet zover en geeft aan dat niemand bang hoeft te zijn voor het verlopen van het certificaat of diploma. Met uitzondering van de Pool certificaten wordt voor de meeste certificaten uitstel gegeven voor  de verlenging. Op dit moment is het uitstel tot en met 30 september. Voor de verlenging van een Pool Lifeguard certificaat moet een online training worden gevolgd.

Aanbevelingen inzet reanimatie
Mocht het nodig zijn om reanimatie te verlenen, dan geeft de Nederlandse Reanimatie Raad dit op dit moment (22 juni 2020) als richtlijn, naast de algemeen geldende maatregelen m.b.t. afstand houden en hygiëne:

  1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders, maar beperk het aantal hulpverleners als het kan tot maximaal 2. Wel mond-op-mond beademing, borstcompressies en gebruik AED.
  2. COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Kom niet bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen of te luisten. Geen mond-op-mond, wel borstcompressies en gebruik AED, maar leg dan een stoffen doek over de mond en neus van het slachtoffer.
  3. Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie bij COVID_19 of sterke verdenking zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.
  4. Kinderen en pasgeborenen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.

SLS GB vult dit aan met:

  1. Probeer zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
  2. Leg een (hand)doek voorzichtig over de mond en neus, om de kans op besmetting te verminderen

DutchEnglish